top_news

ARC

Giave ha desarrotllat el projecte “Ecodisseny en el procés de la impressió flexogràfica” en el periode 2019-2021.  Aquest projecte ha estat subvencionat dins la convocatòria d’ajudes per fomentar l’economia circulant 2019 (TES/1711/2019) amb el suport de l’Agència Catalana de Residus de Catalunya.

Aquest projecte està enfocat a la impressió flexogràfica mitjançant tintes UV LED, les quals permeten l’eliminació de COV (compostos orgànics volàtils) respecte les tecnologies actuals i són 100% respectuoses amb el medi ambient.

Al mateix temps, al no utilizar cap tipus de solvent pel seu funcionament, s’aconsegueix eliminar el sistema de recuperació de solvents (necessari quan s’imprimeix amb tintes base aigua) i al mateix temps, s’elimina el risc d’incendi i/o explosió, sent per tant, un sistema molt més segur per l’operari.

La impressió UV LED no requereix cap procés de laminació posterior, conseguint així convertir materials multicapa en materials monocapa amb l’objectiu que aquests puguin ser reciclats posteriorment.