< News

La nova “era” de la flexografia stack type al forum de flexografia de Polònia

13/06/2017
La nova “era” de la flexografia stack type al forum de flexografia de Polònia

La primera setmana del mes de juny, Giave va participar com a ponent al Forum de Flexografia de Polònia. A més de donar a conèixer l’empresa i aprofitant el moment en què s’ha venut una màquina en aquest país, Giave va explicar les avantatges i l’evolució de la flexografia stack-type.

Els Srs. Josep Boada i David Darder, actuals comercials de Giave, van qualificar les jornades de “molt exitoses” tant pel que fa a la ponència com pel Table Top que es va organitzar després, ja que moltes empreses es van interesar per les màquines d’impressió de Giave.