Sostenibilitat

Juntament amb la qualitat, la innovació i la tecnologia, a Giave treballem amb altres paràmetres que tenen com a fi assegurar el desenvolupament sostenible de la nostra empresa i minimitzar l’impacte ambiental dels equips que surten d’ella.

Aquestes premisses es dirigeixen a conciliar els aspectes econòmic i ambiental de la nostra activitat, però també la del procés de producció en el qual seran integrades les nostres màquines. Promovem la innovació a fi de minimitzar la generació de residus i emissions i l’empremta que poden deixar els consumibles usats pels nostres equips i assegurar el mínim consum energètic en la seva activitat. El nostre compromís amb la sostenibilitat es materialitza amb exemples concrets que ja s’integren a la majoria dels nostres equips i components:

  • Nous dissenys orientats a la recuperació de energia
  • Ús progressiu de tintes de base aigua
  • Minimització de residus de material

Així mateix, apostem per un desenvolupament sostenible basat en la cohesió social del nostre equip i la persecució d’objectius comuns tenint en compte les conseqüències socials de la nostra activitat a tots els nivells: condicions de feina, seguretat laboral, relació amb proveïdors i clients, etc.