Multicolor

Característiques tècniques

300 400 500 600
Amplària material 350 mm 450 mm 550 mm 650 mm
Amplària d’impressió 320 mm 420 mm 520 mm 620 mm
Longitud d’impressió 300/600 mm – 400/800 mm
Velocitat màxima 250 – 300 m/min
Diàmetre de bobines 800 – 1.000 mm
Equips opcionals
  • Sistema de registre automàtic
  • Sistema automàtic de control de concentració de solvents
  • Sistema d’inspecció de banda
  • Sistema de control de viscositat
  • Càmera d’inspecció de defectes
  • Alineador de banda
  • Sistema d’assistència electrostàtica
  • Sistema de barres d’inversió de banda
SISTEMA GAP
Un sistema que permet que amb només una passada i mitja de la banda el treball a realitzar estigui a registre, evitant residus de material, tinta i temps de l'operari. Informa't aquí

La MULTICOLOR SV és una rotativa per a la impressió en buitgravat de banda estreta, dissenyada per a tiratges curts i mitjans principalment en els sectors de l’embalatge flexible, sector d’etiquetes, o impressió d’aluminis i complexes d’alumini tant per al sector farmacèutic com per al sector de càpsules.

Desbobinadors i rebobinadors: Pot incorporar una àmplia gamma de desbobinadors i rebobinadors segons els materials a imprimir, diàmetres de bobina, nombre d’estacions i grau d’automatització.

Grup impressor: El grup impressor MULTICOLOR incorpora l’eix corró gravat fixe en el grup, l’entrada del corró gravat es realitza per la part davantera del mòdul impressor i pot fer servir tant corró convencional com ultralleuger.

Grup rasqueta: Grup rasqueta de construcció sòlida equipat de vaivé ajustable. El sistema és ajustable en alçada, avanç i inclinació, permetent posicionar el sistema en qualsevol angle de treball respecte al corró gravat.

Transmissió electrònica: Mitjançant servomotors síncrons a cada unitat d’impressió. Degut a l’alta precisió de la seva transmissió electrònica, al disseny compacte de les unitats d’impressió i a un sistema de pre-registre integrat, s’aconsegueix una dràstica reducció de les pèrdues amb la posada en marxa de la rotativa, i s’assegura una excel·lent precisió de registre durant tot el tiratge.

Sistema d’assecat: Pantalles d’assecat d’alt rendiment amb sistema de re-circulació d’aire manual o automàtic mitjançant sistema LEL, sota demanda. El grup impressor es pot equipar amb pantalles de diferents recorreguts i cabals d’aire (ST-1, ST-2,PR). L’escalfament de l’aire es pot realitzar per intercanviadors d’oli tèrmic, cremadors a gas o resistències elèctriques.

Rodet prensor: Tipus sleeve, realitzant el canvi de camisa sense necessitat d’eines, la regulació de la pressió és pneumàtica i individual per a cada un dels extrems del prensor.

Impressions anvers o revers: Sota demanda, es pot instal·lar un sistema de barres d’inversió de la banda entre els mòduls impressors, o bé es pot seleccionar a la configuració dels mòduls impressors que es desitgi la impressió per l’anvers o revers del suport.

Controls de tensió: D’última generació, permeten complir amb les exigències dels materials més delicats. Servomotors síncrons i controladors d’última generació asseguren una constant tensió de banda durant tot el procés de producció. El rang de tensions de treball va des de 30 a 350 N.

PC industrial: L’operari pot controlar i gestionar tota la rotativa des d’un PC industrial situat en el pupitre de control equipat amb una pantalla tàctil. Gràcies a l’experiència de Giave en el mercat, s’ha desenvolupat una interfície de comunicació home – màquina molt intuïtiva i a la vegada molt eficaç. El PC industrial permet la memorització de tots els paràmetres de treball, i informa l’operari de qualsevol incidència que es pugui produir durant el procés de producció.

Teleservei: Totes les nostres rotatives MULTICOLOR van equipades amb un sistema que permet realitzar una assistència telemàtica des de les nostres instal·lacions a qualsevol punt del món on s’instal·li una rotativa MULTICOLOR.

Esquema máquina