Titania

Característiques tècniques

Titania 800 Titania 1000 Titania 1200
Amplària material 850 mm 1.050 mm 1.250 mm
Amplària d’impressió 820 mm 1.020 mm 1.220 mm
Longitud d’impressió 400/900mm*
Velocitat de treball 450m/min
Diàmetre de bobines 800 – 1.000 – 1.200 mm
Equips opcionals
  • Sistema de registre automàtic
  • Sistema automàtic de control de concentració de solvents
  • Sistema d’inspecció de banda
  • Sistema de control de viscositat
  • Cambra d’inspecció de defectes
  • Alineador de banda
  • Sistema d’assistència electrostàtica
  • Sistema de barres d’inversió de banda

* Formats més grans a consultar

SISTEMA GAP
Un sistema que permet que amb només una passada i mitja de la banda el treball a realitzar estigui a registre, evitant residus de material, tinta i temps de l'operari. Informa't aquí

TITANIA és una rotativa d’alta productivitat i excel·lent qualitat d’impressió, dirigida a treballs de mitjans i llargs tiratges de materials per a l’embalatge flexible. Pot subministrar-se amb diferents configuracions per a satisfer l’ample ventall de demanda del mercat del material flexible.

Desbobinadors i rebobinadors:  Es pot configurar la rotativa amb mòduls desbobinadors i rebobinadors amb estacions simples o amb doble estació i canvi de bobina de forma totalment automàtica i sense la intervenció de l’operari.

Grup impressors: Muntats en sòlides bancades garantint així un conjunt rígid i sense vibracions, els grups impressors poden subministrar-se amb sistema d’entintat fixe en el grup impressor o bé mitjançant carros extraïbles amb tot el sistema d’entintat i transport del corró gravat. Aquest sistema de carros extraïbles aconsegueix una reducció dràstica en els canvis de treball. De manera opcional es poden incloure carros per a l’aplicació de hot-melt, coldseal, adhesius de base solvent i sense solvent per a contra-encolat en línia.

Grup rasqueta: El grup rasqueta compta amb un sistema ajustable en alçada, avanç i inclinació respecte al corró gravat, permetent posicionar qualsevol angle de treball. El nou capçal és de fàcil maneig i ràpid canvi de la fulla i contra-fulla de tall sense necessitat d’eines.

Transmissió electrònica: Mitjançant servomotors asíncrons independents a cada unitat d’impressió, aconseguint una gran precisió de registre i una reducció dràstica dels residus de material amb la posada en marxa de la rotativa.

Sistema d’assecat: En funció dels recorreguts i cabals necessaris a cada mòdul impressor, es poden subministrar tres tipus de pantalles d’assecat (ST-1, PR y SPR). En el seu nou disseny s’han controlat en detall tots els paràmetres per a l’obtenció d’un rendiment eficaç. Les pantalles d’assecat van muntades sobre guies de gran recorregut amb apertura pneumàtica per a facilitar l’accés a l’interior i als rodets de pas de material. El sistema d’assecat compta amb una sèrie de trapes per a la re-circulació i control de la concentració de solvent a l’aire que poden ser d’accionament manual o control automàtic, aquest darrer sota demanda.

Rodet prensor: Tipus sleeve, realitzant el canvi de camisa sense perdre la tensió de banda, la regulació de la pressió és pneumàtica i individual per a cada un dels extrems del prensor.

Impressió frontal o revers: Per a la impressió a les dues cares del suport hi ha vàries opcions de configuració de la màquina. Els mòduls impressors es poden configurar amb el mode d’impressió frontal o revers, o bé pot instal·lar-se un sistema de barres d’inversió de la banda.

Controls de tensió: Equipats amb la més avançada tecnologia permeten mantenir una tensió de la banda molt precisa durant tot el procés de producció. Les tensions de banda estàndard són de 30 a 350 N i poden arribar de forma opcional a 600 N.

PC industrial: Gestió centralitzada des d’un PC industrial i pantalla tàctil, monitorització general de l’estat de tots els elements de la rotativa, gestió de tots els paràmetres de la rotativa, memorització de tots els paràmetres de treball, visualització de missatges d’alarma actuals i històric de les darreres 500 alarmes.

Teleservei: Totes les nostres rotatives TITANIA van equipades amb un sistema que permet realitzar una assistència telemàtica des de les nostres instal·lacions a qualsevol punt del món on s’instal·li una rotativa TITANIA.

Mòduls d'assecat