Edlos

Característiques tècniques

800 1000 1200
Amplària material 850 mm 1.050 mm 1.250 mm
Amplària d’impressió 820 mm 1.020 mm 1.220 mm
Longitud d’impressió 400/900mm
Eix cilindre gravat fixe o extraïble extraïble
Velocitat màxima 350 m/min
Diàmetre de bobines 800 – 1.000 – 1.200 mm
Equips opcionals
  • Sistema de registre automàtic
  • Sistema automàtic de control de concentració de solvents
  • Sistema d’inspecció de banda
  • Sistema de control de viscositat
  • Càmera d’inspecció de defectes
  • Alineador de banda
  • Sistema d’assistència electrostàtica
  • Sistema de barres d’inversió de banda
SISTEMA GAP
Un sistema que permet que amb només una passada i mitja de la banda el treball a realitzar estigui a registre, evitant residus de material, tinta i temps de l'operari. Informa't aquí

La impressora de buitgravat EDLOS ha estat dissenyada per al mercat de curts i mitjans tiratges de material, tant per a l’embalatge flexible com per al sector de l’etiqueta. EDLOS és un concepte de rotativa d’última generació i de gran versatilitat que permet al client final configurar una màquina a mida de les seves necessitats, permetent introduir sistemes en línia amb la impressió en buitgravat tals com encunyat, contra-encolat, aplicació cold-seal , sortida en bobina o fulla, entre moltes altres configuracions.

Desbobinadors i rebobinadors: Depenent de les necessitats del producte final es pot seleccionar entre mòduls de simple estació o bé doble estació amb canvi de bobina semiautomàtic o totalment automàtic tant en el desbobinador com en el rebobinador.

Grups impressors: Els mòduls impressors de la EDLOS es poden seleccionar en dues versions: eix corró gravat extraïble del mòdul impressor mitjançant un carro tubular de transport, o bé amb eix corró gravat fixe a la unitat d’impressió permetent el muntatge frontal del rodet gravat en el grup impressor. La opció d’eix corró gravat fixe en màquina només està disponible a les versions de 600 i 800 mm d’amplària.

Grup rasqueta: El nou capçal construït en alumini de fàcil desmuntatge permet un canvi molt ràpid i còmode tant de la fulla com de la contra-fulla de tall. El grup rasqueta està muntat en un sistema dotat d’ajustament en els tres punts bàsics per aconseguir un correcte angle de treball, alçada, avanç i inclinació.

Transmissió electrònica: Servomotors síncrons i controlador d’última generació aconsegueixen una gran precisió de registre. Aquests controls, juntament amb el nou sistema de pre-registre GAP, permeten aconseguir un registre perfecte als pocs metres d’arrencar la màquina amb un nou treball.

Sistema d’assecat: El sistema d’assecat d’alt rendiment dels grups impressors de la rotativa EDLOS pot configurar-se amb tres tipus diferents de pantalles (ST-1, PR y SPR), en funció dels recorreguts i cabals necessaris a cada unitat d’impressió. Els tres tipus de pantalles compten amb un sistema d’apertura pneumàtica per a facilitar l’accés a les maniobres de passada de banda o de neteja dels rodets interiors de la pantalla.

Rodet prensor: Tipus sleeve, realitzant el canvi de camisa sense perdre la tensió de banda, la regulació de la pressió és pneumàtica i individual per a cada un dels extrems del prensor.

Impressions anvers o revers: Degut a la gran versatilitat del concepte EDLOS el client pot seleccionar les unitats necessàries per a la impressió tant a l’anvers com en el revers del suport, o bé instal·lar un sistema de barres d’inversió de la banda.

Controls de tensió: Mitjançant servomotors asíncrons i cèl·lules de càrrega o compensadors de gran sensibilitat segons aplicació, s’aconsegueix un excel·lent, constant i precís control de la tensió de la banda durant tot el tiratge.

PC Industrial: Tot el control de la rotativa es realitza des d’un PC industrial instal·lat en el pupitre de control de la rotativa. Giave ha desenvolupat un software de control per a una senzilla comunicació de l’operador amb la màquina, aquest software permet a l’operari el control complet de tots els paràmetres de la màquina des d’una pantalla tàctil. Des d’aquest PC la màquina informa l’operari de l’estat instantani de tots els mòduls de la màquina i permet també la memorització de treballs, visualització d’alarmes actives i el registre tant de la velocitat de les darreres 24 hores com de les darreres 500 alarmes.

Teleservei: Totes les nostres rotatives EDLOS van equipades amb un sistema que permet realitzar una assistència telemàtica des de les nostres instal·lacions a qualsevol punt del món on s’instal·li una rotativa EDLOS.

Mòduls d'assecat