Mizarflex

Característiques tècniques

600 800 1000 1200 1400
Amplària material 650 mm 850 mm 1.050 mm 1.250 mm 1.450 mm
Amplària d’impressió 620 mm 820 mm 1.020 mm 1.220 mm 1.420 mm
Longitud d’impressió 260 / 600 mm 350 (400) / 850 mm – 450/1.200 mm
Nombre de colors 4 – 6 – 8
Possibilitats d’impressió 4+0 / 3+1 / 2+2 – 6+0 / 5+1 / 4+2 / 3+3 – 8+0 / 7+1 / 6+2 / 5+3 / 4+4
Velocitat d’impressió 450 m/min
Diàmetre màxim bobines 800 – 1.000 – 1.200 mm
Equips addicionals
  • Control automàtic de registre longitudinal i transversal
  • Control automàtic de pressions
  • Sistema automàtic de neteja
  • Sistema de guiat de banda
  • Sistema d’inspecció de banda
  • Sistema de control de viscositat

MIZARFLEX és la nova impressora flexogràfica stack d’última generació, sense engranatges, per a impressió d’alta qualitat i canvis de treball ràpids.

Nuclis muntats en cantilever per a un canvi ràpid de les camises porta-clixés i anilox, amb tancaments pneumàtics d’apertura automàtica, sense eines. Sense necessitat de canvis d’engranatges per al canvi de format d’impressió.

El canvi de camises o carriers es realitza a l’interior de la màquina, sense desmuntar el nucli en cap cas.

Preparació dels grups impressors disponibles per al següent treball  amb la màquina en producció, permetent realitzar un canvi de treball sense necessitat d’aturar la màquina.

A la sèrie MIZARFLEX el posicionament i ajustament de pressió del rodet de contra-pressió, porta-clixés, anilox  és a través de servomotors. Apropament automàtic de la posició segons el desenvolupament d’impressió.

Registre longitudinal a través del servomotor del nucli porta-clixés, amb la qual cosa s’aconsegueix un ajustament infinit i sense límits.

Sistema d’entintat per rasquetes a cambra tancada, amb regulació pneumàtica de la pressió.

El panel de comandaments compta amb un PC industrial amb pantalla tàctil integrada, que permet el control centralitzat, reunint tots els comandaments necessaris per a la utilització de la màquina.

Assecat incorporant dos circuits completament independents. Mòdul per a l’assecat entre grups impressors i túnel horitzontal amb alta eficiència assegurant l’assecat del material abans del seu rebobinat.

La sèrie MIZARFLEX pot equipar desbobinadors i rebobinadors de canvi totalment automàtic, o bé de doble estació per a canvi semiautomàtic. Diàmetres fins a 1.200 mm.

En línia amb la rotativa MIZARFLEX es poden incorporar equips per al lacat o recobriment en base solvent, base aigua o d’assecat UV a registre amb la impressió.

Esquema máquina