BM

Característiques tècniques

800 1000
Amplària de treball 850 mm 1.050 mm
Diàmetre bobines originals 1.200 mm
Diàmetre bobines acabades 280 mm
Amplària mínima de tall Mínim 40 mm*
Velocitat màxima 200 m/min
Sistema de tall Fulles circulars autoblocants
Equips opcionals:
  • Alineador de banda
  • Barres antiestàtiques

Especialment apta per al tall i rebobinat en petites bobines de paper de gramatges entre 20 i 80 grams/m2.

Incorpora un sistema d’empalmament i tall automàtic que, a velocitat de treball, aconsegueix una alta capacitat de producció.

Desbobinador preparat per a bobines de fins a 1.200 mm. de diàmetre, amb control automàtic de la tensió durant tot el procés.

Inclou carregador hidràulic de bobines mitjançant braços de suport accionats per central hidràulica adossada a la bancada.

Sistema de tall mitjançant fulles circulars autoblocants muntades sobre eixos de fàcil desmuntatge. El conjunt inclou desplaçament lateral per a l’ajustament del tall.

Grup d’empalmament muntat sobre braços d’accionament pneumàtic, permetent realitzar canvis de bobina a velocitat de producció.

Torreta giratòria amb doble eix rebobinador muntat en cantilever i sense necessitat de desmuntar l’eix per a l’extracció de les bobines i col·locació del nou mandril.

Panel de comandaments amb preselecció dels metres lineals per bobina, iniciant el cicle d’empalmament i tall de manera automàtica segons el metratge seleccionat.

Esquema máquina