RG 160

Característiques tècniques

800 1000 1300
Amplària de treball 850 mm 1.050 mm 1.350 mm
Diàmetre bobines originals 1.000 mm
Velocitat màxima 600 m/min
Amplària mínima de tall 40 mm*
Sistema de tall Fulles de tall circulars i fixes
Equips opcionals
  • Sistema làser de posicionament de mandrils
  • Sistema pneumàtic d’extracció de bobines
  • Descarregador de bobines
  • Barres de descàrrega assistència electrostàtica

* Talls especials a consultar

Talladora i rebobinadora especialment dissenyada per al tall i rebobinat de materials delicats per a embalatge flexible.

Desbobinador tipus shaftless o amb eix expansible que incorpora carregador hidràulic per a facilitar la col·locació de les bobines originals.

Rodets de pes individuals per a bobina d’accionament pneumàtic.

Incorpora sistema de tall per fulles circulars autoblocants i fulles fixes de fàcil accés per al seu ajustament.

Dos eixos rebobinadors superposats no extraïbles, amb motorització mitjançant servomotor asíncron independent per eix i realimentació per cèl·lula de càrrega, aconseguint un control molt precís de la banda. Fixació dels mandrils per embragatges de fricció.

Descarregador de bobines acabades d’eixos basculants muntat sobre sòcol sòlid, equipat de moviment pneumàtic d’apropament i rotació.

Gestió centralitzada del procés i memorització dels paràmetres de cada treball mitjançant pantalla tàctil incorporada.

Esquema máquina