Buitgravat

El buitgravat és una tècnica que s'utilitza per a la impressió directa en la qual la tinta es transfereix en un material mitjançant cilindres metàl·lics gravats.